Privacy en Cookiebeleid

Gegevensverwerking

Marcorutgers.nl verbindt zich ertoe de privacy van alle gebruikers van de website te waarborgen. Persoonlijke gegevens die aan ons worden verstrekt, worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Marcorutgers.nl houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u de gegevens hebt verstrekt. Neemt u contact met ons op via het formulier op de hoofdpagina of direct via email, dan zullen die gegevens niet aan derden worden geleverd.

In het kader van onze (verdere) dienstverlening of wanneer u anderszins contact heeft met Marcorutgers.nl, leggen wij gegevens mogelijk vast. Marcorutgers.nl gebruikt uw gegevens alleen voor de uitvoering van een evt. overeenkomst en haar dienstverlening. Ook deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Links

Deze website bevat mogelijk links naar andere websites. Wij dragen geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Cookies

Een cookie is een klein bestandje dat door de u bezochte website automatisch op uw apparaat wordt opgeslagen. Marcorutgers.nl maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken de cookies niet om u te identificeren, maar om de bezoekers ervaringen bij te houden en te verbeteren. U kunt desgewenst de instellingen van uw browser wijzigen om cookies te weigeren. Marcorutgers.nl plaatst 3 soorten cookies. 1. Voor het gebruik van Google Analytics, 2. Voor het gebruik van WordPress, 3. Om te onthouden of u de cookie policy heeft geaccepteerd.

Wijzigingen

Marcorutgers.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement.

U hebt het recht om de informatie die we van u hebben, op te vragen. Eventueel kan de informatie, indien gewenst, worden gecorrigeerd of verwijderd.

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over het gehanteerde beleid, neem dan contact met ons op.

[email protected]